Satakunnan Museon lausunnot

Satakunnan Museo on alueellinen vastuumuseo, joka vastaa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä Satakunnan maakunnassa. Viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä kuten esimerkiksi maakaapelointisuunnitelmista. Lausuntopyynnöt liitteineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen satakunnanmuseo@pori.fi tai kirjepostina osoitteeeseen Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, 28100 Pori.

Satakunnan Museo kirjoittaa noin 30-50 lausuntoa/kannanottoa kuukaudessa. Lausuntopyynnöt käsitellään pääasiassa saapumisjärjestyksessä (ellei laki muuta edellytä) ja käynnissä on useita eri lausuntoprosesseja yhtä aikaa. Keskimäärin museo toimittaa lausunnon 30 päivän kuluessa lausuntopyynnön saapumisesta museolle.

Museo julkaisee vuoden 2018 alusta lähtien lausunnot, joilla on laajempaa kiinnostavuutta. Yksityisiä hankkeita koskevia lausuntoja ei julkaista.