Museon lausunnot Harjavalta

2024

16.1.2024

Harjavallan yritysalueiden osayleiskaava, luonnos

12.2.2024

Harjavalta, Kissakujan sähköaseman asemakaavan muutos, luonnos

12.3.2024

Harjavalta, ulkoilureittisuunnitelma Hiittenharjun 5 km

19.3.2023

Harjavallan koulukeskuksen asemakaavan muutos, luonnos

2023

27.9.2023

Harjavalta, Matinharju, Hiisikuja 49

13.6.2023

Harjavalta, poikkeuslupahakemus osoitteessa Myllykatu 3 sijaitsevan koulukiinteistön (79-101-12-5) liikuntasalisiiven sekä öljylämmitysjärjestelmän kahden teräshormin purkamisesta

7.9.2023

Ensilumenladun rakentaminen Harjavallan Hiitteenharjulle

2022

16.02.2022

Harjavallan liikekeskuksen asemakaavan muutosluonnos. Päivätty 1.12.2021

11.03.2022

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – Step Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, Harjavalta

12.5.2022

Harjavallan liikekeskuksen asemakaavan muutosehdotus. Päivätty 29.3.2022.

20.6.2022

Harjavalta, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelituotannon laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

2021

7.1.2021

Boliden Harjavalta Oy:n rakeiston kaatopaikan ympäristövaikutusten arviointiselostus (Harjavalta)

18.1.2021

Kuonan sijoitusalueen asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus, Harjavalta

23.09.2021

Harjavallan kaupungintalon käyttötarkoituksen muutoksen vaatimat toimenpiteet

21.10.2021

Rakeiston kaatopaikan ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Harjavalta

2020

Harjavalta-Kauttua-Euran Paperi 110 kv voimajohdon saneeraus

12.5.2020

Harjavalta, Kuonan sijoitusalueen asemakaava ja asemakaavanmuutos, valmisteluaineisto

2.6.2020

Harjavallan kuona-alueen arkeologiset tutkimukset

25.8.2020

Harjavallan kuonan sijoitusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnos