Satakuntalainen kulttuuriperintö

Satakuntalaista kulttuuriperintöä vaalitaan ja tuodaan esiin monin eri tavoin eri puolilla maakuntaa. Paikalliskulttuuria ylläpidetään kunnissa ja kylissä kuntien, yhdistysten ja yksityisten ihmisten toimesta. Aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä on tallennettuna lukuisin kotiseutumuseoihin, arkistoihin ja yksityisiin kokoelmiin.

Eurajoen kotiseutumuseo sijaitsee Irjanteella kirkonmäellä. Kuva SatM/Akuliina Aartolahti

Satakunnassa on kymmenittäin museoita, jotka toimivat ilman museoammatillista henkilökuntaa. Näitä museoita ylläpitävät kunnat sekä lukuisa joukko vapaaehtoisia työntekijöitä.

Satakunnan Museo pyrkii edistämään maakunnan kulttuuriperinnön säilymistä tekemällä yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa. Museo tarjoaa asiantuntija-apua alueensa paikallismuseoille sekä huolehtii niiden keskinäisestä yhteistyöstä. Satakunnan Museo toimii yhteistyötahona museoiden välisissä hankkeissa ja projekteissa sekä osallistuu Satakunnan kulttuuriperintöä koskeviin hankkeisiin. Alueellinen vastuumuseo myös valvoo Museoviraston paikallismuseoiden hankkeisiin myöntämien avustusten käytön.

Köyliön Tuiskulan torpparimuseon ruotusotamiehen aitan tuohi-malkakaton korjaus meneillään. Kuva: SatM/Akuliina Aartolahti

Satakunnan Museo ylläpitää museoiden välistä yhteistyöverkostoa, jossa maakunnan kulttuuriperinnöstä kannetaan vastuu yhteisesti. Satakunnan museot tekevät tiivistä kokoelmayhteistyötä ja ovat julkaisseet yhteisen kokoelmaohjelman Mitä meistä jää

Talkoot Pyhäjoen rukoushuoneella. Kuva SatM, Talkoot-hanke/Emilia Merisalo

Museo myös toteuttaa erilaisia hankkeita ja projekteja alueellaan.

Talkoot-hankkeen raportti

Lisätietoja: Akuliina Aartolahti, intendentti, alueellinen työ, p. 044 701 1056, akuliina.aartolahti@pori.fi.

Kotiseutumuseo Muinan pihapiiri. Kuva: SatM/Pentti Pere