Museon lausunnot Pori

2024

26.2.2024

Pori, Ylikyläntie 66, Ruosniemen päiväkodin purkulupahakemus

11.3.2024

Pori Söörmarkku, Konetyö Koskimäki Oy:n maa-aines- ja
ympäristölupahakemus

25.3.2024

Pori, Valtatie 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA-ohjelma

2023

4.12.2023

Pori, Konepajanranta 2, Teollisuustilojen muutos ja laajennus liike- ja
toimistotiloiksi

29.11.2023

Pori Salo, malminetsintälupahakemus, Teako Minerals Finland Oy

18.10.2023

Pori, Kyläsaari, sähköverkon maakaapelointi

29.9.2023

Pori, Ahlaisten Merisalon ranta-asemakaava, luonnos

19.9.2023

Pori, Tilsantie 8 (609-51-90-1), Ruosniemen ala-asteen purkaminen

14.9.2023

L&T Teollisuuspalvelut Oy:n Kipsikorven materiaalinkäsittelykeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, Pori

16.2.2023

Pori, poikkeamislupahakemus, matkaviestitukiaseman rakentaminen Noormarkkuun kiinteistölle 609-464-1-1361

6.3.2023

Porin taidemuseon kunnostus- ja muutossuunnitelmat, päivätty 31.1.2023

14.3.2023

Pori, Mäntyluoto (65.) kaupunginosan Kallon alueen asemakaavan muutos ja laajennus

14.3.2023

Porin kaupunginsairaalan alueella sijaitsevan kunnalliskodin entisen pesulan ja saunarakennuksen purkamisen edellytykset

17.3.2023

Pori, osoitteessa Palokunnantie 39 (609-43-13-1) sijaitsevien päiväkoti Taikurinhatun ja vanhainkoti Himmelin suojeleminen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan

1.6.2023

Pori, Tullipuominkatu 5 (609-5-1-5) lupahakemus uudelle toimistorakennukselle (oikeustalo) sekä purkulupahakemus vanhalle oikeustalolle

12.9.2023

Pori, Valajankatu 4 (609-8-12-96), Porin Kristillisen koulu uudisrakennus

2022

11.02.2022

110 kV-voimajohtohanke Impola-Vähärauma

3.10.2022

Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavaehdotus. Päivätty 5.8.2022

13.10.2022

Reposaaren koulukorttelin muutos, Kirkkokatu 20

29.11.2022

Pori, Klasipruuki 89. kaupunginosan laajennus, 1. asemakaava 609 1753 (Pappilanahde)

2021

11.1.2021

Porin kaupungin Hanhiluodon (58.) kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavamuutoksen ehdotus. Päivätty 2.11.2020


13.1.2021

Uniluodon (62.) kaupunginosan korttelin 6 tonttia 71 koskeva asemakaavan muutosluonnos, päivätty 30.11.2020


14.1.2021

Arkeologiset koetutkimukset nk. Satamaidon tontilla (Teljä 2. kaupunginosa, kortteli 9) Porissa


29.1.2021

Porin Lotskerin kaupunginosan (55.) ensimmäinen asemakaava 609 1579 (Lotskerinmäki). Toinen luonnosvaihe, päivätty 16.12.2020


02.02.2021

Pori Noormarkku valokuitukaapelointi


12.02.2021

Caruna Oy:n sähköverkon maakaapelointi Söörmarkku, Pori


07.05.2021

Riihikedon eli 9. kaupunginosan kortteleita 20 ja 21 (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1737 (Cygnaeuksen koulu ja PSYL)

20.05.2021

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavaluonnos, päivätty 17.3.2021

28.05.2021

Malminpään 3. kaupunginosan korttelia 36, Liisantoria ja katu-alueita asemakaavan muutosehdotus, päivätty 1.4.2021

07.06.2021

Caruna Oy:n sähköverkon maakaapelointi, Söörmarkku Pori

10.06.2021

Aittaluodon selluloosa- ja paperitehtaan entisten kaustisointilaitoksen ja soodavaraston purkaminen

Aittaluodon selluloosa- ja paperitehtaan kaustisointilaitoksen ja soodavaraston purkaminen liitteet

8.11.2021

Pori Kuuminainen, sähköverkon maakaapelointi

14.09.2021

Yyterinniemen osayleiskaavan luonnos. Päivätty 21.6.2021

11.11.2021

Entisen Outukumpu Oy:n voimalaitoksen savupiipun lyhentäminen

18.11.2021

Riihikedon eli 9. kaupunginosan kortteleita 20 ja 21 (osa) koskeva asemakaavan muutosehdotus 609 1737 (Cygnaeuksen koulu ja PSYL)

29.11.2021

Critical Metals Ltd:n vanadiinin talteenottamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, Pori

2020

8.1.2020

Porin Satama Oy:n poikkeamishakemus koskien merkinantomajakka Ryssäntornin ja satamanosturi Luveenin siirtoa sataman alueella


9.1.2020

Itätullin (5.) kaupunginosan korttelin 20 tontin 3 asemakaavan muutosehdotus 609 1719, päivätty 12.11.2019


3.2.2020

Satasairaalan L- ja S-rakennusten purkamislupahakemus


18.2.2020

One1 Oy:n lämpövoimalaa koskeva rakennuslupahakemus Laviassa


21.2.2020

Porin Hanhiluodon (58. kaupunginosa) korttelin 2 vaiheasemakaava 609 1732, päivätty 20.1.2020

5.3.2020

BIOENERGO OY, BIOKONVERSIOLAITOKSEN YVA-OHJELMA, PORI


9.3.2020

Entisen Satakunnan Auto Oy:n toimitalon purkaminen osoitteessa Katariinankatu 30 (609-9-67-1)


19.3.2020

Porin 80. kaupunginosan (Honkaluoto) 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1725 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 5.2.2020

10.4.2020

Porin kaupungin Riihikedon (9.) kaupunginosan korttelia 22 ja Koulukadun osaa koskeva asemakaavan muutos 609 1709, luonnosvaihe, Porin kaupunki

20.4.2020

PORI, LEVO 94. KAUPUNGINOSAN 1. ASEMAKAAVA, YYTERI 60. JA KAANAA 61. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS, 609 1628

29.5.2020

Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Pori

11.6.2020

Uniluodon (62.) kaupunginosan korttelin 6 tonttia 71 koskeva asemakaavan muutosluonnos

10.8.2020

Rakentaminen kiinteistölle 609-1-5-6 Antinkatu 2 Pori

14.8.2020

Malminpään 3. kaupunginosan korttelia 36 ja Liisantoria koskeva asemakaavan muutoksen 609 1743 (Bss + SKiB Kampus) osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 26.5.2020

17.8.2020

Isonsannan (8.) kaupunginosan korttelia 19 (osa) koskevan asemakaavan muutosehdotus 609 1731 (Isonsannan sähköasema), päivätty 1.6.2020

11.9.2020

Sunniemenrannan (19. kaupunginosa) 1. asemakaavan ja Isojoenrannan (18. kaupunginosa) asemakaavan muutosehdotus. Päivätty 24.6.2020


14.9.2020

Pori, Tahkoluoto-Paakarit, osayleiskaavaluonnos


5.10.2020

Pori, Bioenergo Oy:n biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus


17.12.2020

Porin kaupungin poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi Kirjurinluotoon


18.12.2020

Porin Golfkerho ry:n poikkeamishakemus koskien huoltorakennuksen ja golfautosuojan rakentamista Hanhiluotoon Porin kaupungin omistamalle kiinteistölle 606-430-1-18