Museon lausunnot Merikarvia

2024

13.2.2024

Merikarvia, Ilmatar Merikarvia Oy;n Pyynevankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.2.2024

Merikarvia, Ilmatar Merikarvia Oy:n Kultakalliot tuulivoimahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelma

2023

27.11.2023

Merikarvia, Oloneuvoksentien seniorikorttelin asemakaavamuutoksen
luonnos, päivätty 30.9.2023

11.1.2023

Merikarvia Korpi-Matti – Isojoki Arkkukallio 110 kV voimajohtohanke

27.2.2023

Merikarvia, asemakaavan muutos Ylikylän Vihtorintiellä, ehdotus päivätty 8.1.2023

2022

28.03.2022,

Merikarvian rantayleiskaavan muutosehdotus koskien tilaa Huvikumpu 484-401-6-89. Päivätty 22.1.2022

2021

12.02.2021

Merikarvian Brändöön asemakaavan muutos 2020. Luonnosvaihe

20.0.5.2021

Merikarvian asemakaavan muutosluonnos (eteläinen osa) Päivätty 20.2.2021

24.05.2021

Merikarvian asemakaavan muutosluonnos Krookka (pohjoinen osa) Päivätty 20.2.2021

18.06.2021

Merikarvian rantayleiskaavan muutosluonnos Kasalassa koskien tiloja Lehto 484-406-6-65 ja Koivula 484-406-6-58, Päivätty 5.4.2021

01.07.2021

Sähköverkon maakaapelointi Merikarvialla

11.08.2021

Merikarvian rantayleiskaavan muutosehdotus Kasalassa koskien tiloja Lehto 484-406-6-65 ja Koivula 4484-406-6-58. Päivätty 20.6.2021

12.11.2021

Merikarvian Krookan asemakaavan muutosehdotus (Varvintien eteläosa). Päivätty 22.8.2021

13.12.2021

Merikarvian rantayleiskaavan muutosluonnos koskien Huvikummun tilaa

2020

26.3.2020

Merikarvian uuden hautausmaan asemakaavan muutosluonnos, päivätty 8.12.2019

7.4.2020

Merikarvian rantayleiskaavan muutosluonnos tiloilla Korpiranta (484-401-7128), Länsiranta (484-401-7-129) ja Peltonen (408-401-7-93) Alakylän Rantakulma, päivätty 1.2.2020

14.5.2020

Merikarvian kirkonkylän asemakaavan maa- ja metsätalousaluetta koskeva asemakaavan muutosluonnos, Pirisen asemakaavan muutos. Päivätty 8.2.2020

17.6.2020

CPC Finland Oy:n poikkeamislupa- ja rakennuslupahakemukset yhdeksän tuulivoimalan rakentamiseksi Köörtilän tuulipuistoalueelle

30.6.2020

Merikarvian uuden hautausmaan asemakaavan muutosehdotus, päivätty 5.4.2020

17.8.2020

Sähköverkon saneeraus Merikarvialla