Museon lausunnot Eura

2023

23.1.2023

Euran Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus 2, päivätty 25.11.2022.

1.2.2023

Eura, osayleiskaavassa suojellun asuinrakennuksen purkaminen kiinteistöllä 50-407-1-5, Nikkarintie 27

8.12.2023

Eura, Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos ja laajennus, 2. ehdotus

2022

13.01.2022

Kauttuan keskuksen asemakaavan muutosluonnos, päivätty 19.10.2021

21.01.2022

Euran Honkilahden osayleiskaavan 2. ehdotus. Päivätty 24.11.2021

11.7.2022

Eura, Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

2021

19.1.2021

Eura, Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos- ja laajennusluonnos, Mansikin alue, ehdotus

20.1.2021

Eura Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutosehdotus (Myllyojantien alue)

16.02.2021

Paneliankosken Voima OY:n maakaapelointi Euran Kauttualla

22.03.2021

Eura Honkilahden osayleiskaava, luonnos

20.04.2021

Eura Hinnerjoki, laiduntaminen Kirkkokosken niityllä

02.07.2021

Euran keskustaajaman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Päivätty 30.4.2021

06.09.2021

Eura, Honkilahden osayleiskaava, ehdotus. Päivätty 28.6.2021

20.10.2021

Eura Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus korttelissa 334 (osa)

02.11.2021

Eura, Mestilän Vähäjärven ranta-asemakaavan muutosluonnos

02.11.2021

Eura, Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, luonnos

2020

 11.3.2020

​Fankkeen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotus, päivätty 19.12.2019

9.4.2020

Kone-Tuomen Kiinteistöt Oy:n rakennuslupahakemus tontille 2-226 Euran Kauttualla

18.6.2020

Eura, Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos- ja laajennusluonnos, Mansikin alue

25.6.2020

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutoksen luonnos (Myllyojantien alue)

24.8.2020

Hinnerjoen osayleiskaavan luonnos, Eura

28.8.2020

Yhdysvesijohdon rakentaminen Euran Kauttuan kylän paikalla

9.11.2020

Eura Soupas, voimajohtopylväiden uusiminen

10.11.2020

Eura Luistari, puun istuttaminen muinaisjäännösalueelle