Rakennukset ja ympäristö

Puukaupunkialueet, maaseudun vanhat pihapiirit, rannikon kalastusympäristöt ja taajamien tehdasmiljööt ovat yhteistä perintöämme. Mutta eivät vain ne! Keskustojen uudemmat liikerakennukset ja kerrostalot, 1960- ja 70-lukujen lähiöt sekä hyvinvointi-Suomen terveyskeskukset, päiväkodit ja kirjastot muodostavat pääosan tämän päivän ympäristöstä. Satakunnan Museon tehtävänä on vaalia ympäristön eri-ikäisiä kerroksia. Satakunnan Museo huolehtii alueellisena vastuumuseona kulttuuriympäristötehtävästä Satakunnassa. Tämä tehtävä perustuu vuoden 2020 alussa voimaan tulleeseen, uudistettuun museolakiin.

Kaupunkikeskustojen toiminnalliset muutokset ja toisaalta ajankohtaiset korjauskysymykset ovat nostaneet sodan jälkeisen ajan arkkitehtuurin suojelukysymykset keskeiseen rooliin myös museoiden tehtäväkentässä. Porin tori 2016. Kuva Erkki Salomaa.

Satakunnan Museossa työskentelee näissä tehtävissä rakennustutkija ja rakennuskonservaattori, joihin voi ottaa yhteyttä rakennussuojelu- ja korjausasioissa sekä historiaan liittyvissä kysymyksissä koko Satakunnan alueelta lähinnä puhelimitse. Rakennustutkija käy tarvittaessa myös paikan päällä arvioimassa rakennuksen tai ympäristön kulttuurihistoriallista arvoa, suojelutarvetta sekä tällaisen kohteen korjauksen tai muutoksen periaatteiden määrittelemiseksi.

Käytännön korjauskysymyksissä neuvoo rakennuskonservaattori ja Satakunnan Museon korjausrakentamiskeskus, Rakennuskulttuuritalo Toivo.

Yleisöpalveluiden ohella Satakunnan Museo toimii rakennussuojeluviranomaisena. Tässä tehtävässä museo antaa lausuntoja kuntien kaavoista ja ottaa kantaa korjausrakentamiseen enimmäkseen rakennustarkastajille kertoen mielipiteensä ajateltujen muutosten vaikutuksista rakennusten ja ympäristöjen arvojen säilymiseen. Mikäli rakennus on suojeltu tai sijaitsee arvoympäristössä, pyydetään museolta kommentteja korjaus- ja muutosratkaisuista.

Tietoa Satakuntalaisen kulttuuriympäristön hoidosta saa Kulttuuriympäristöjen Satakunta. Tietoa toimijoille -oppaasta

Lisätietoja:

Olli Joukio, rakennustutkija, p. 044 7011077,  olli.joukio@pori.fi
Kalle Virtanen, korjausrakentamisen asiantuntija, p. 044 7011052, kalle.virtanen@pori.fi