Museon lausunnot Eurajoki

2024

25.1.2024

Eurajoen kunnan rakennusjärjestys, luonnos

2023

22.2.2023

Eurajoen maa-aines Oy:n maa-aineslupahakemus, Eurajoki Koivuniemi

7.3.2023

Eurajoki, Luodon leirikeskus ja Marskinkarit, rantaosayleiskaavan muutos, luonnos

7.3.2023

Eurajoki, Luodonmaan ranta-asemakaavan muutos, luonnos

21.4.2023

Luvian kirkkotie 17 rakennushanke

2.6.2023

Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki ympäristövaikutusten arviointiohjelma

9.8.2023

Eurajoki, Luodonmaan leirikeskus ja Marskinkarit, rantaosayleiskaavan muutos, kaavaehdotus päivätty 11.5.2023

2022

2021

5.1.2021

Luvian kirkonseudun korttelin 67 asemakaavan muutosehdotus. Päivätty 12.11.2020

25.02.2021

Eurajoen Luvian rantaosayleiskaavan muutosehdotus (Laitakari)

29.03.2021

Eurajoen Luvian Laitakarin ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, ehdotus

02.07.2021

Eurajoki_keskustan AK_muutos ja laajennus_luonnos

07.10.2021

Eurajoen Olkiluodon asemakaavan muutosluonnos. Päivätty 8.9.2021

09.11.2021

Lapijoen asemakaavan laajennus, ehdotusvaihe. Päivätty 15.9.021

2020

13.1.2020

Eurajoen keskustan osayleiskaavan muutosehdotus, päivätty 3.12.2019

25.3.2020
Liinamaan perinneyhdistys ry:n lupahakemus kiinteistölle 51-408-1-0 Kaukonpieli ja määräalalle 51-408-3-12 Koivukari

6.5.2020

Frisbeegolf-radan rakentaminen kiinteistölle 442-402-1-80, Eurajoki

7.5.2020

Valtatien 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla, Eurajoki, tiesuunnitelma

3.7.2020

Vuojoen sillan korjaussuunnitelma

3.9.2020

Maantien 12855 (Laitakarintien) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Kuivalahdentie-Laitakari, Eurajoki, tiesuunnitelma

21.9.2020

Kallionlouhinnan, louheen murskauksen ja betonijätteen käsittelyn ympäristö- ja maa-aineslupa, Rauma ja Eurajoki

28.9.2020

Luvian kirkonseudun korttelin 67 asemakaavan muutosluonnos, päivätty 6.2.2020

6.10.2020

Eurajoen Liinmaan linnan arkeologiset tutkimukset kesällä 2020