Museon lausunnot Kokemäki

2024

14.3.2024

Arkeologisen inventoinnin tarve Fingrid Oyj:n hankkeessa Kolsin 110 ja 2×110
kilovoltin voimajohtojärjestelyt, Kokemäki

2023

18.12.2023

Kokemäki, Telia Towers Finland Oy poikkeuslupa- ja toimenpidelupahakemus
uutta matkaviestintukiasemaa varten Tulkkilassa

31.1.2023

Kokemäki, Kyttäläntien tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma

13.2.2023

Kokemäki, maa-aineksen ottaminen Järilänvuoren pohjavesialueella

2022

04.03.2022

Kokemäki, Kirkkokallion asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavarunkoluonnos. Päivätty 24.1.2022

23.5.2022

Kokemäki, Kirkkokallion asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe. Päivätty 13.4.2022


2020

21.2.2020

Kokemäenjoen rantayleiskaavan muutosluonnos 5 (Vitikkalanluoto, osa kiinteistöä 271-459-1-136), päivätty 7.1.2020

16.3.2020

Kokemäenjoen rantayleiskaavan muutos 6 – Säpilä Flutantie rakennuspaikan laajennus, päivätty 26.1.2020

11.5.2020

Kokemäenjoen rantayleiskaavan muutosehdotus 6 – Säpilä Flutantie rakennuspaikan laajennus, päivätty 23.3.2020

15.6.2020

Kokemäen Villiönsuvannon asemakaava-alueen arkeologiset tutkimukset

22.6.2020

Kokemäki, Moision ranta-asemakaavan ehdotus