Museon lausunnot Ulvila

2023

29.11.2023

Ulvila Koski, malminetsintälupahakemus, Teako Minerals Finland Oy

21.9.2023

SAJM Holding Oy:n Harjunpään aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Ulvila

17.4.2023

IBV Suomi Oy:n Ulvilan aurinkoenergiahankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelma, Ulvila

2022

31.03.2022

Caruna Oy:n sähköverkon maakaapelointi Ulvila Kaasmarkku ja Leineperi

12.10.2022

Ulvila, Jyrki Järvenpään maa-aines- ja ympäristölupahakemus

12.12.2022

Huroistensuo – Ulvila 110kV voimajohdon yleissuunnitelma

2021

28.06.2021

MM-Kivi Oy:n maa-aines ja ympäristölupahakemus, Pirunkynsi Ulvila

2020


13.2.2020

Ulvilan Sahamäen kaupunginosan asemakaavan luonnos

25.2.2020

Ulvilan maalämpöputkistojen asentaminen Ulvilan kirkon ympäristöön

9.6.2020

Muinaisjäännökseen kajoaminen tilalla 886-413-5-47 Suniva Ulvila

17.6.2020

Ulvilan Sahamäen kaupunginosan asemakaavaehdotus, päivätty 27.4.2020

11.8.2020

Kajoamislupahakemus koskien muinaisjäännöstä Pirunkynsi III (886010017) Ulvila