Museon lausunnot Satakunta

2024

25.1.2024

Eurajoki ja Rauma, Runkokaapelin kaivaminen

26.1.2024

Työryhmämietintö: Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistaminen

5.3.2024

Satakunnan Museon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
rakentamislain muuttamisesta

7.3.2024

Kyrönkankaantien peruskorjaus välillä Kuninkaanlähde – Sormelantien risteys

2023

4.5.2023

Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki, ympäristövaikutusten arviointiselostus

15.9.2023

Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kV voimajohtohanke, ympäristövaikutusten
arviointiselostus

21.11.2023

Eolus Finland Oy, merituulivoimahanke Wellamo, YVA-ohjelma

2022

10.03.2022

Konikallion tuulivoimahankkeen (Ikaalinen, Hämeenkyrö) ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 110 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

2.6.2022

Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki ympäristövaikutusten arviointiohjelma

2.12.2022

Fingrid Oyj Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen YVA-ohjelma

2021

29.10.2021

Satakunta-strategian luonnos 2

2020

Merialuesuunnitelma Saaristomeri ja Eteläinen Selkämeri, luonnos