Museon lausunnot Rauma

2024

29.1.2024

Rauma, Kanalinmutkan Y-tontin asemakaavamuutos (AK 02-329) ehdotusvaihe

5.2.2024

Rauma, Lapin Pyörnin asemakaavamuutos, luonnos

2023

3.1.2023

Rauman Aronahteen-Nanun asemakaavan muutoksen ehdotus, päivätty 19.10.2022

8.3.2023

RAUMA, Alfredinkatu 3, Sepän talon toimenpidelupa kiinteistöllä 684-2-259-3

10.5.2023

Rauma, Anderssonintie AK muutos ehdotus, päivätty 27.2.2023

25.5.2023

Rauma, Sammallahdenmäen maailmanperintöalueen opasteiden toteutussuunnitelma 2023

2.6.2023

Rauma, Smokewalley Oy, poikkeamishakemus 5.5.2023

20.6.2023

Rauma, Kanalinmutkan Y-tontin asemakaavamuutos (AK 02-329) luonnosvaihe

30.10.2023

Rauma, Suvitien Merijakamon saunalautta

24.11.2023

Rauma, ilmavalvonnan näköisrakennuksen rakentaminen Lapin Linnavuorelle

2022

30.5.2022

Anderssonintie AK muutos luonnos. Päivätty 10.3.2022

13.6.2022

Rauman vesilaitoksen tontin asemakaavan muutosehdotus AK-06-039. Päivätty 4.4.2022

30.6.2022

Rauma, Fåfängan asemakaavan muutosehdotus (AK-079). Päivätty 25.4.2022

30.8.2022

Rauman Kylmäpihlajan majakanravintolarakennuksen sisäiset muutostyöt, sisätilojen laajennus ja julkisivumuutos

5.9.2022

IBV Suomi Oy:n aurinkoenergian tuotantoalue, suunnittelutarve ja rakennuslupahakemus

26.9.2022

Rauman Aronahteen-Nanun asemakaavamuutoksen luonnos. Päivätty 25.7.2022

1.11.2022

Rauman Kanalin ruoppaus ja ruoppausmassan kuivatus geotuubissa, Rauma

2021

05.01.2021

Kortelan osayleiskaavan ehdotus (YK 002045), Rauma

22.1.2021

Rakennuslupahakemus entisen tehdasrakennuksen muuttamiseksi tehdaskäyttöön osoitteessa Rauhankatu 62, 28100 Rauma (kiinteistötunnus 684-3-307-7)

04.02.2021

Rauman Seudun Puhelimen talon vanhan osan muutossuunnitelmat

03.05.2021

Rauman Tehtaankadun asemakaavan muutosluonnos AK 02-322, päivätty 9.3.2021

31.05.2021

Rauman Tikkalan alueen asemakaavamuutoksen luonnos AK 04-077, päivätty 29.3.2021

02.09.2021

Rauman keskustan osayleiskaavan muutos ja päivitys, pohjoisosa, luonnosvaihe. Päivätty 24.05.2021

25.11.2021

Rauma, Tehtaankatu asemakaavan muutosehdotus AK 02-322. Päivätty 29.9.2021

2020

10.2.2020

Rauman Petäjäksen asemakaavaehdotus (AK-03-092)

20.2.2020

Rauman seurakunnan virastotalon peruskorjausta ja muutosta koskeva rakennuslupahakemus 2020-23

20.2.2020

Salosen torpan asemakaavamuutosehdotus AK 09-023, päivätty 26.11.2019

19.3.2020

Rauman vanhaa vesilaitosta (684-6-606-1, Pumpputie 2) koskeva purkamislupahakemus, päivätty 31.10.2019

14.4.2020

Lausuntopyyntö Rauma Kortelan osayleiskaavan luonnosvaihe YK002045

8.5.2020

Rauman Purjehtijankatu 12 ja 15 asemakaavan muutosehdotus AK 08-029, päivätty 20.2.2020

11.5.2020

110 kv voimajohtohanke Kalanti-Kairakatu Rauma, Haarajohto Monnanjärvi-Pitkäjärvi

18.5.2020

Kuntoportaiden rakentaminen Lapin Linnavuorelle, Rauma

4.9.2020

Rauma, Fåfängan asemakaavan muutosluonnos, AK 03-079

22.5.2020

Rauma, uuden paloaseman asemakaava AK33-003, luonnos

 11.9.2020

Rauman 3. kaupunginosan korttelin 306 länsiosan asemakaavan muutosehdotus, päivätty 11.6.2020

15.9.2020

Uuden-lahden entisen vanhainkodin tilanhoitajan asuinrakennuksen purkaminen