Alueellinen vastuumuseo

Alueellisena vastuumuseona huolehdimme satakuntalaisesta kulttuuriperinnöstä, kuvataiteesta ja kulttuuriympäristöistä. Satakunnan Museo ja Porin taidemuseo säilyttävät näihin liittyviä aineistoja koko maakunnan alueelta ja tarjoavat museopalveluita maakunnan yleisöille.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Alueellisena vastuumuseona Satakunnan Museo hoitaa toimialueellaan arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.
Arkeologinen kulttuuriperintö

Rakennukset ja ympäristö

Alueellisena vastuumuseona Satakunnan Museo hoitaa toimialueellaan rakennettuun kulttuuriperintöön liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.
Rakennukset ja ympäristö

Satakunnan Museon lausunnot

Museo julkaisee vuoden 2018 alusta lähtien lausunnot, joilla on laajempaa kiinnostavuutta. Yksityisiä hankkeita koskevia lausuntoja ei julkaista.
Satakunnan Museon lausunnot

Satakuntalainen kulttuuriperintö

Alueellisena vastuumuseona Satakunnan museo edistää alueensa kulttuuriperinnön säilymistä ja tallentamista.
Satakuntalainen kulttuuriperintö

Kuvataide, Porin taidemuseo

Porin taidemuseo toimii Satakunnassa alueellisena vastuumuseona, jonka tehtäväkenttänä on toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana.
Siirry Kuvataide-osioon Porin taidemuseon sivuille