Museon lausunnot Säkylä

2024

25.3.2024

Säkylä, Köyliön Kirkkosaarentien maantiensillan rakentaminen ja Polsun
sillan purkaminen

2023

5.12.2023

Säkylä Köyliö Ristola, muinaisjäännöksen Ristola 4 arkeologiset
koetutkimukset

7.11.2023

Säkylä Ristola, teollisuushallin rakentaminen kiinteistöllä 319-401-1-725

28.2.2023

Korpilevonmäen tuulipuiston kaapelointisuunnitelma, Säkylä

2022

16.03.2022

Lausunto kaavaehdotuksesta, Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavaehdotus, Säkylä

2021

26.1.2021

Säkylän Kankaanpään osayleiskaavan muutosehdotus, päivätty 2.12.2020

10.03.2021

Säkylän Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavaluonnos

10.03.2021

Säkylä, Kepolan asemakaavan muutos korttelit 36 ja 32, ehdotusvaihe

02.07.2021

Säkylä, Kepolan läntinen alue, osayleiskaava, luonnos

18.08.2021

Kuitukaapelointityöt Köyliön Kirkkosaarentie, Säkylä

2020

21.2.2020

Korpilevonmäen tuulivoimapuisto, Säkylä, YVA-menettelyn soveltamista koskeva tarveharkinta

23.4.2020

Säkylä, Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutosluonnos

7.5.2020

Säkylä, maakaapelointi Köyliön Yttilänottalla

12.8.2020

Säkylä, liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutosehdotus

11.12.2020

Kepolan asemakaavan muutos kortteleissa 36 ja 32