Museon lausunnot Kankaanpää

2024

27.2.2024

Kankaanpää, Kaukorannan ranta-asemakaavan muutos, luonnos

2023

19.9.2023

Neoen Renewables Finland Oy:n Marjakeitaan tuulivoimahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostus, Kankaanpää

7.6.2023

Kankaanpää, Vatajankosken pohjapadon rakentaminen ja vesitalouslupien rauettaminen

21.6.2023

Jyllinkosken voimalaitoksen vesitalousluvan rauettaminen, patorakenteiden osittainen purku ja pohjapadon rakentaminen

30.8.2023

Kankaanpää, Haukkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava, luonnos

4.9.2023

Kankaanpää, Marjakeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, luonnos

2022

14.01.2022

Kankaanpään kaupungin 21. kaupunginosan (Niinisalo) korttelin 1020 tonttia 2 koskeva asemakaavan muutosehdotus (Niinisalon koulun asemakaavan muutos). Päivätty 30.11.2021

9.6.2022

Kankaanpään Helluntaiseurakunnan asemakaavamuutoksen luonnos, päivätty 26.4.2022

2021

18.1.2021

Kankaanpään siunauskappelin peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmat, päivätty 26.11.2020

31.03.2021

Kankaanpään 4. kaupunginosan (Tapala) korttelin 304, tonttia 1 koskeva asemakaavan muutosluonnos

03.06.2021

Kankaanpään 4. kaupungin osan (Tapala) korttelin 304, tonttia 1 koskeva asemakaavan muutosehdotus

16.06.2021

Kankaanpään 21. kaupunginosan (Niinisalo) korttelin 1020 tonttia 2 koskeva asemakaavan muutosluonnos (Niinisalon koulun asemakaavan muutos), päivätty 25.5.2021

21.06.2021

Marjakeitaan tuulivoimapuisto, Kankaanpää. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

22.06.2021

Paholammin tuulivoimapuisto, Kankaanpää. Ympäristövaikutusten arvointiohjelma

08.10.2021

Kankaanpään Helluntaikirkon laajennus sekä ilmanvaihdon ratkaisut

2020

18.2.2020

Kankaanpään 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelia 135 sekä kortteleita 43.-46. (muodostuvat korttelit 141, 143-145 sekä 135 osa) koskevan asemakaavan muutoksen uusi ehdotus (Kruunuhaan alueen asemakaava) päivätty 17.12.2019