Porin ruutukaavakeskustan modernin rakennusperinnön inventointi

Kattava raportti Porin ruutuasemakaavakeskustan modernin rakennusperinnön inventoinnista esittelee Porin kaavoituksen ja rakentamisen vaiheita 1800-luvun alusta nykypäivään, käy läpi keskusta-alueen arvoja ja esittelee vuosikymmenittäin 119 arvokasta kohdetta ja 8 aluekokonaisuutta, joiden taustalla ovat vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, rakentamisen ihanteet ja kaupunkisuunnittelulliset tavoitteet. Inventointiraportti sisältää runsaan valokuva-aineiston sekä inventoinnin tuloksia havainnollistavia karttoja.

Porin ruutukaavakeskustan inventointi.