Pisara – kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi

Satakunnan Museon hallinnoiman maakunnallisen Pisara-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli arkipäiväistää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen kaikessa ympäristöön kohdistuvassa toiminnassa. Hankkeessa toteutettiin rakennuskulttuuriselvityksiä eli inventointeja Satakunnan kunnissa. Pisara – kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi.