Satakunnan Museon ystävien eettiset säännöt

*Toimintamme tarkoitus on koota Satakunnassa kulttuuriperinnöstä ja sen säilyttämisestä kiinnostuneet ihmiset yhteen ja pyrkiä osaltamme edistämään  kulttuuriperinnön säilyttämistä jälkipolville. Toimintamme kautta yhdistyksen jäsenet voivat kokea yhteisöllisyyttä. 

*Päämääränämme on toiminnallamme tukea Satakunnan Museota ja sen alaisuudessa toimivia muita museoita ja noudattaa museon eettisiä ohjeita. 

*Yhdistystoiminnassa otamme tasapuolisesti kaikki jäsenemme huomioon sukupuolesta, iästä, uskonnosta, koulutuksesta tai etnisestä taustasta riippumatta ketään syrjimättä.

* Kunnioitamme kaikkien jäsentemme erilaisuutta ja pyrimme ottamaan sen huomioon toiminnassamme. Käsittelemme yhdistyksen jäsenten tietoja luottamuksellisesti emmekä jaa niitä ulkopuolisille.

*Kulttuurin monimuotoisuus sekä luonnon monimuotoisuus ovat toiminnassamme etusijalla. Pyrimme adoptoiduissa luontokohteissa toimimaan luonnon ehdoilla sitä vahingoittamatta.