Vastuullisuus

Satakunnan Museo. Kuva Mikael Leppäniemi.

Ekologinen kestävyys

Porin kaupungin museoille on myönnetty Ekokompassi- sertifikaatti 21.5.2024.

Museoiden ympäristötyö tukeutuu Porin kaupungin strategiaan, jossa vastuullisuus kulkee läpileikkaavana teemana ja kestävän kehityksen tavoitteet on huomioitu. Museoiden merkittävimmät ympäristövaikutukset on tunnistettu ja museoille on laadittu oma pitkäjänteinen ympäristöohjelma tuleville vuosille.

Ympäristötyössä ovat mukana kaikki Porin kaupungin museokohteet eli Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo sekä Porin taidemuseo ja Poriginal galleria.

Ekokompassi-logo

Porin museoiden ympäristölupaus

Porin museot sitoutuvat vähentämään ympäristökuormitustaan ja edistämään ympäristön kannalta kestävämpiä toimintatapoja. Vähennämme energian kulutusta, vahvistamme hankintojen vastuullisuutta, edistämme materiaalien kiertoa, sujuvoitamme jätteiden lajittelua ja lisäämme henkilökunnan sekä yleisöjemme ympäristötietoisuutta

  • Vähennämme energian kulutusta: Etsimme keinoja energian kulutuksen vähentämiseksi yhdessä kiinteistöpalvelujen kanssa ja toteutamme energian kulutuksen vähentämiseen vaikuttavat toimenpiteet. Vaihdamme valaistuksessa led-tekniikkaan mahdollisuuksien mukaan. Otamme käyttöön energiaa säästävät toimenpiteet digitaalisessa toiminnassa.
  • Lisäämme ympäristötietoisuutta: Tuomme viestinnässä esille ympäristöaiheita museoiden sisällöistä ja ympäristöteoista. Kannustamme yleisöjämme toimimaan kestävästi. Lisäämme henkilökunnan ympäristötietoisuutta koulutuksilla ja sisäisellä viestinnällä. 
  • Teemme hankintoja ympäristövastuullisesti ja vähennämme jätteen määrää: Huomioimme hankinnoissa ympäristönäkökulman, vaalimme olemassa olevaa materiaa ja kierrätämme uusiokäyttöön tarpeetonta. Näyttelysuunnittelussa huomioimme näyttelyrakenteiden ja -materiaalien jatkokäytön suunnitteluvaiheessa ja yleisötyössä työpajamateriaaleissa painotamme ympäristöä säästäviä materiaalivalintoja ja uusiokäyttöä. Vahvistamme museokauppojen tuotevalikoiman vastuullisuutta entisestään. Jätteiden lajittelusta teemme sujuvaa.