Litorinameren rannoilta – jälkiä vuosituhansien takaa

6.6 –1.9.2024, Parvi

Satakunnan arkeologisen seuran laatimassa näyttelyssä perehdytään erityisesti Porin Kirkkokankaan ja Harjavallan Hiittenharjun kivikautisilla asuinpaikoilla vuosina 2021–2024 tehtyjen yleisökaivausten tuloksiin.

Näyttelyssä palataan tuhansia vuosia menneisyyteen, jolloin varhaiset pyyntiyhteisöt asuttivat Satakunnan rannikkoa. Itämerta edeltäneen Litorinameren rannalla asuneille yhteisöille meri tarjosi ruokaa, suojaa ja nopeita kulkuväyliä. Merellisistä elinkeinoista kertovat kaivauksissa löydetyt kalastusvälineet ja kalojen sekä hylkeiden luut, kun taas ihmisten liikkuvuuden puolesta puhuvat nyky-Suomen rajojen ulkopuolelta tuodut esineet, kuten näyttävät piinuolenkärjet ja meripihka.

Yksittäiset esinelöydöt kertovat kuitenkin itsessään varsin vähän ajasta ennen kirjoitustaitoa. Näyttelyssä pyritäänkin havainnollistamaan, mitä arkeologisissa kenttätöissä ja niiden jälkeen tapahtuu, ja kuinka tuhansien pienten löytöjen muodostamat kokonaisuudet vähitellen kirjoittavat historiaa uusiksi.

– Mielikuva arkeologiasta perustuu yhä vahvasti Indiana Jones -elokuvista tuttuun aarteenmetsästykseen, vaikka tosiasiassa yksittäinen esine on vain pieni osa laajempaa kokonaisuutta. Joskus jopa löydöttömät kaivausruudut ovat tutkijalle arvokkaita, sillä löydöttömien kaistaleiden avulla saatamme päästä jäljittämään kivikautisten talojen muuten kadonneita seinälinjoja, kertoo näyttelyn valmistelussa mukana ollut arkeologi Teemu Väisänen.

Näyttely on esillä 1.9. asti vaihtuvien näyttelyiden tila Parvella.