Otos, jälki, henki

Otos, jälki, henki

28.4.2023-28.1.2024

Satakunnan Museon ja Porin taidemuseon yhteisnäyttelyssä juhlistetaan Satakunnan Museon museorakennuksen 50-vuotispäiviä sekä museon 135-vuotista taivalta. Näyttelyyn on kutsuttu neljä taiteilijaa luomaan teoksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa Satakunnan Museon kokoelmista. Näyttelyssä tutkitaan museon kokoelmien muodostumista sekä museoesineiden erilaisia merkityksiä. Samalla haastetaan näyttelykävijät pohtimaan heidän omia kokemuksiaan museoesineistä. Taiteilijoiden uusien tulkintojen myötä katse suuntautuu myös nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Näyttelyssä museoammattilaisten ja Porin taidemuseon kutsumien taiteilijoiden Antti Oikarinen, Vappu Rossi, Azar Saiyar ja Perttu Saksa äänet avaavat ristivalotuksia kulttuurihistorialliseen kokoelmaan. Samalla ne esittävät näkemyksiä museoinstituution luonteesta ja sen suhteesta sekä tieteelliseen että kokemuspohjaiseen tiedonrakentumiseen. Taiteilijoiden teokset kiinnittävät huomion myös taiteen mahdollisuuksiin vuorovaikutuksen ja tiedon muodostumisessa.

Taiteilijat ovat tutustuneet Satakunnan Museon kokoelmiin ja etsineet sieltä esineitä tai kokonaisuuksia, jotka toimivat lähtökohtina tai viittauksina taiteelliselle prosessille. Antti Oikarinen valmistaa näyttelyyn sarjan pienoisveistoksia, jotka sijoittuvat vuorovaikutukseen museon esille tuomien objektien kanssa. Vappu Rossin kolmen suurikokoisen piirroksen sarjan teemana on elämänkaari, ja yhtenä lähtökohtana Akseli Gallen-Kallelan Juseliuksen mausoleumin freskojen luonnokset. Azar Saiyar tekee näyttelyyn yksikanavaisen videoteoksen, joka pohjautuu museon kuva-arkistoihin. Perttu Saksa kuvaa näyttelyä varten sarjan valokuvia, joiden lähtökohtana on museon mittava esihistoriallinen kokoelma.  

Näyttelyn tuotanto: Satakunnan Museo ja Porin taidemuseo.